WIZYTA PANI DOKTOR

Nasza świetlicę odwiedziła Pani doktor. Odpowiadała o pierwszej pomocy i bezpieczeństwie. W praktyce dzieci dowiedziały się jak opatrzyć ranę, czy zatamować krwotok.