Informacje

Świetlica szkolna dla klas I – III jest czynna w godzinach 6.40  – 16.40

Klub Młodzieżowy dla klas IV – VI jest otwarty w godzinach

od 8.00 do 15.30, uczniowie, którzy pozostają dłużej, przechodzą

po godzinie 15.30 do świetlicy klas II i III w budynku „D”