Kadra

KIEROWNIK ŚWIETLICY:
mgr Anna Łuczkiewicz

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:
mgr Ewa Baranowska
mgr Alicja Mazur
mgr Ewa Ptasznik
mgr Agnieszka Strzałka
mgr Barbara Sienicka
mgr Magdalena Duber
mgr Agnieszka Pietrzak-Tarnowska
mgr Monika Ważelińska
mgr Jolanta Henke-Widzińska
mgr Dorota Zarzycka
mgr Magdalena Michniewicz
mgr Justyna Dąbek
mgr Kamila Lewicka