Kadra

KIEROWNIK ŚWIETLICY:
mgr Anna Łuczkiewicz

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:
mgr Ewa Baranowska
mgr Alicja Mazur
mgr Ewa Ptasznik
mgr Agnieszka Strzałka
mgr Barbara Sienicka
mgr Agnieszka Pietrzak-Tarnowska
mgr Anna Krawczak
mgr Dorota Zarzycka
mgr Magdalena Michniewicz
mgr Justyna Dąbek

mgr Jolanta Popiel
mgr Kamila Lewicka