Kadra

KIEROWNIK ŚWIETLICY:
mgr Katarzyna Stankiewicz

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:
mgr Ewa Baranowska
mgr Ewa Kiszowara
mgr Anna Łuczkiewicz
mgr Alicja Mazur
mgr Danuta Obuchowicz
mgr Jolanta Popiel
mgr Ewa Ptasznik
mgr Agnieszka Strzałka
Monika Grzeszkowiak
mgr Wioletta Hałas
mgr Martyna Mańko
Justyna Dąbek
mgr Magdalena Duber
mgr Agnieszka Pietrzak-Tarnowska
mgr Monika Ważelińska
mgr Jolanta Henke-Widzińska

mgr Magda Michniewicz

mgr Paulina Drożdż