Kadra

KIEROWNIK ŚWIETLICY:
mgr Katarzyna Stankiewicz

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:
mgr Ewa Baranowska
mgr Ewa Kiszowara
mgr Anna Łuczkiewicz
mgr Alicja Mazur
mgr Danuta Obuchowicz
mgr Jolanta Popiel
mgr Ewa Ptasznik
mgr Agnieszka Strzałka
mgr Barbara Sienicka
mgr Justyna Dąbek
mgr Magdalena Duber
mgr Agnieszka Pietrzak-Tarnowska
mgr Monika Ważelińska
mgr Jolanta Henke-Widzińska
mgr Magda Michniewicz
mgr Żaneta Ratuś
mgr Wiesława Rykier
mgr Justyna Nisztuk