Kadra

KIEROWNIK ŚWIETLICY:
mgr Katarzyna Stankiewicz

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY:
mgr Ewa Baranowska
mgr Anna Łuczkiewicz
mgr Alicja Mazur
mgr Ewa Ptasznik
mgr Agnieszka Strzałka
mgr Barbara Sienicka
mgr Magdalena Duber
mgr Agnieszka Pietrzak-Tarnowska
mgr Monika Ważelińska
mgr Jolanta Henke-Widzińska
mgr Wiesława Rykier
mgr Dorota Zarzycka
mgr Magdalena Michniewicz