MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ŚWIETLIC „PRZYGODA Z LIŚCIEM”

Mamy przyjemność poinformować, że Tymoteusz Krawczyk oraz Miłosz Macur z klasy 3C przygotowani przez Panie Justyną Dąbek oraz Danutę Suchodolską – Obuchowicz zajęli III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Świetlic o tematyce przyrodniczo – ekologicznej pod hasłem „Przygoda z liściem”. Konkurs odbył się dnia 24 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 15 w Zielonej Górze, uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat znajomości drzew, grzybów, zwierząt zamieszkujących polskie lasy oraz różnego typu ptaków a w szczególności Bociana Białego. Zadania były różnorodne, miały charakter nie tylko wiedzowy, ale także plastyczny czy matematyczny. Podczas konkursu dzieci mogły dowiedzieć się wiele interesujących i ciekawych wiadomości.