Zajęcia otwarte dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

W marcu i kwietniu świetlica szkolna prowadziła zajęcia otwarte dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas wizyt studentów wychowawcy świetlicy przeprowadzili zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonywały bociany z papieru, zajęcia muzyczno – ruchowe, na których dzieci uczestniczyły w takich zabawach jak np. „Wiewiórki do dziupli”, „Posągi”, tory przeszkód, „Marynarze i Pirat” czy „Tańcz i rób”.

Oprócz tego studenci mieli okazję uczestniczyć w warsztatach sensorycznych w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Gramy zmysłami”. Podczas zajęć Świetliczaki wykonywały masę plastyczną przy której było bardzo dużo zabawy i śmiechu. Kolejnymi warsztatami były zajęcia również w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Podczas zajęć realizowane były 3 scenariusze projektu. Zrobiliśmy eksperyment  wykrywający witaminę C w owocach. Uporządkowaliśmy i utrwaliliśmy biologiczny proces powstawania owocu, omówiliśmy fundamentalną rolę zapylaczy dla ludzi oraz jak możemy przyczynić się do ich ochrony i ułatwienia życia.

Podczas tak urozmaiconych zajęć studenci nie tylko je obserwowali ale także brali w nich czynny udział.

Podczas tych wszystkich spotkań nie zabrakło także rozmowy z panią kierownik świetlicy Anną Łuczkiewicz, która przedstawiła specyfikę pracy w świetlicy. Studenci mieli okazję dowiedzieć się jaki jest dzienny rozkład zajęć, plan pracy świetlicy, prowadzone zajęcia, jakie konkursy i projekty w obecnym roku szkolnym realizujemy.

Poniżej fotorelacja z naszych spotkań!:)