WIZYTA PANA STRAŻAKA

21 marca po raz kolejny gościliśmy w świetlicy szkolnej strażaka z Zielonogórskiej Straży Pożarnej. Młodszy ogniomistrz Krystian Misiak przeprowadził z dziećmi warsztaty. Omówione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dzieci uczyły się jak zachować się w sytuacji zagrożenia, w jaki sposób reagować by pomóc sobie i innym. Miały okazję poznać strój strażaka oraz przekonać się jak ciężki jest hełm, butla z powietrzem, maska, czy buty.

Została przeprowadzona próbna ewakuacja. Dzieci przekonały się jak ważne w takim momencie jest spokój i reagowanie na polecenia osoby przeprowadzającej ewakuację. Dzieci zostały przeszkolone z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej ora z obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Z warsztatów skorzystały dzieci z klas I-III.

Panu strażakowi bardzo dziękujemy i zapraszamy ponownie.