Udział w kampanii „BohaterOn- wyślij kartkę do Powstańca”

Nasza świetlica w tym roku po raz pierwszy wzięła udział w kampanii „BohaterOn- wyślij kartkę do Powstańca”. Aby przybliżyć dzieciom tematykę Powstania Warszawskiego podjęliśmy szereg działań, aby zrealizować ten cel:

1. Przygotowaliśmy tablicę okolicznościową informująca dzieci czym było Powstanie Warszawskie dla stolicy oraz całego narodu.

2.Dzieci wzięły udział w pogadance przeprowadzonej przez nauczyciela historii z naszej szkoły na temat Powstania Warszawskiego.

3. Przeprowadziliśmy zajęcia plastyczne :

– „Serce dla Powstańca”,

-„Powstańcze opaski”.

Dzieci zapoznały się z nazwami batalionów i zgrupowań biorących udział w Powstaniu, a także pseudonimami Powstańców.

4. Dzieci oglądały albumy o wojennej , powstańczej i odbudowywanej Warszawie.

5.Wykonaliśmy 20 kartek dla Powstańców warszawskich, aby wyrazić wdzięczność, pamięć i szacunek dla Ludzi walczących o wolność i tożsamość naszego narodu.