Ogólnopolski Projekt Edukacyjny – AKADEMIA ŚWIETLICOWA: „Śwetliczaki na tropie…skrzydeł natury”

Nasza świetlica bierze udział w programie: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Akademia Świetlicowa „Świetliczaki na tropie……skrzydeł natury”.

Cele projektu:

  • wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego  umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
  • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
  • działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju;
  • rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
  • nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

15 października w ramach projektu: „ Świetliczaki na tropie …skrzydeł natury”, odbyły się zajęcia mające na celu przybliżenie dzieciom najbardziej charakterystycznych miejsc w Polsce. Wstępem do zajęć plastycznych była rozmowa na temat najciekawszych zabytków naszego kraju.