Najpiękniejsza kartka walentynkowa

Świetlica szkolna ogłasza konkurs dla klas I-III na

„Najpiękniejszą kartkę walentynkową”

Na prace wykonane w dowolnym formacie i dowolnymi technikami plastycznymi czekamy do dnia 14 lutego.

Oceniane będą pomysłowość, użycie różnorodnych technik plastycznych oraz staranność wykonania.

Czekają atrakcyjne nagrody!! 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!