Innowacja „Odkrywanie oczywistości w przyrodzie”

Od lutego klasa 1C bierze udział w różnorodnych warsztatach o tematyce przyrodniczej w ramach innowacji pt. “Odkrywanie oczywistości w przyrodzie”.

Zajęcia zachęcają dzieci do samodzielnej i ciekawej przygody, jaką jest odkrywanie przyrody. Warsztaty odbywają się 2 – 3 razy w danej porze roku. W tym roku szkolnym zaczęliśmy od wiosny. Uczniowie zdobywają i doskonalą swoją wiedzę z zakresu przyrody poprzez uczestnictwo w zajęciach terenowych, doświadczeniach czy warsztatach plastycznych. Podczas tych zajęć odczuwają przyrodę wszystkimi zmysłami (wąchają, dotykają a nawet smakują). Mogą poczuć się także jak mali ogrodnicy podczas sadzenia kwiatów oraz ziół.

Celem innowacji jest m.in. rozbudzenie w uczniach pasji odkrywcy i badania otaczającej przyrody ale także rozwijanie ciekawości i wielozmysłowości uczniów.