Bezpieczny pierwszak -konkurs wiedzy

W świetlicy szkolnej klas pierwszych odbył się konkurs o bezpieczeństwie. Dzieci utrwaliły swoje umiejętności o bezpiecznym zachowaniu w domu, szkole oraz na drodze. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. A oto laureaci  :
I miejsce – Zuzanna Gola kl 1d, Kalina Kudlińska kl 1d
II miejsceJan Jankowski kl 1c, Julia Michałowicz kl 1c
III miejsceKalina Kusiak kl 1a, Zosia Skrzypczak kl 1a
IV miejsce – Jagoda Szymańska kl 1b, Iza Łukasiewicz kl 1b

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!! 🙂