Konkurs wiedzy o zawodach

W tym miesiącu w świetlicy szkolnej klas 1 – 3 odbył się konkurs „Wiedzy o zawodach”. Uczniowie rozwiązywali test, w którym pojawiły się zagadki, rebusy, zadania ortograficzne, pytania otwarte, krzyżówka i wiele innych zadań dotyczących zawodów.  Z każdej klasy Wychowawca wytypował jedną osobę, która reprezentowała klasę.

Zwycięzcami konkursu zostali:

W klasach I:

I miejsce – Ignacy Szydło z kl. I A

II miejsce – Zofia Lorenz z kl. I E

III miejsce – Lena Lipska z kl. I D

W klasach II:

I miejsce – Tymoteusz Krawczyk z kl. II C

II miejsce – Artur Jerzynek z kl. II B

III miejsce – Sandra Mucha z kl. II A

W klasach III:

I miejsce – Wioletta Wilk z kl. III A

II miejsce – Szymon Spirydowicz z kl. III I

III miejsce – Maja Wawrzyniak z kl. III H

Serdecznie gratulujemy!!

 

Konkurs o bezpieczeństwie w Internecie

20 kwietnia w świetlicy szkolnej klas 1 – 2 odbył się konkurs pt. „Bezpieczny Internet”. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test dotyczący prawidłowego i bezpiecznego zachowywania się w Internecie. Dzieci musiały m.in. wskazać zasady odpowiedniego logowania się do różnych portali społecznościowych czy napisać co robić w sytuacjach, gdy ktoś ich obraża w sieci. W konkursie brało udział pięć klas I oraz trzy klasy II. Każdą klasę reprezentowało 2 uczniów.Walka była bardzo wyrównana, dlatego też są 2 drugie miejsca, które zdobyły tę samą liczbę punktów.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce –  Kacper Medyński, Hubert Szymański z kl I A

II miejsce – Agata Walkowiak, Mikołaj Zajdel z kl I E oraz Michalina Miszon i    Sandra Mucha z kl II A

III miejsce – Miłosz Macur, Tymek Krawczyk z kl II C

Serdecznie gratulujemy!!

 

Konkurs wiedzowy: „Zdrowe Żywienie”

Dnia 25 kwietnia w świetlicy szkolnej odbył się konkurs wiedzowy pt. „Zdrowe Żywienie”. Dzieci z klas drugich wykazały się wiedzą, rozwiązując quiz i podając odpowiedzi na zagadki dotyczące zdrowego odżywiania. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły drużyny z klasy 2a i 2c, drugie miejsce klasa 2b. Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.